Inżynier DevOps

DTiQ (nowo otwarTY oddział w Polsce) poszukuje osób na stanowisko InżynierA DevOps
Aplikuj Teraz

Zadania:

 • Tworzenie i utrzymanie AWS oraz VMware• Tworzenie I utrzymanie AWS oraz VMware
 • Wspieranie procesów: QA->UAT->PROD->PROD BACKUP• Utrzymanie i wspieranie systemów produkcyjnych
 • Tworzenie skryptów Power Shell, monitorowanie i przeglądanie logów (Kibana) sugerowanie ulepszenia środowisk , kopie bezpieczeństwa, monitorowanie sieci
 • Utrzymanie obecnych środowisk bazo-danowych opartych na MS SQL Server
 • Zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami , dostępem do zewnętrznych serwisów
 • Wspieranie środowiska front-end oraz back-end , developerskiego oraz integracje
 • Tworzenie środowiska developerskiego na życzenie , oraz wspieranie, budowanie struktur i utrzymanie obecnych (GitLab, Jenkins, Docker)

Wymagane atrybuty:

 • Doświadczenie w automatyzacji testów /  środowisk developerskich, językach skryptowych (Pshell, python)
 • Wiedza z zakresu Linux, Windows, Windows server, konfiguracja i zarządzanie)
 • Dogłębna wiedza z zakresu AWS (serwisy EC2, VPC,S3, IAM, ELB, ALB, Redshift)
 • Dobra zanjomość języka angielskiego w piśmie i w mowie
 • Umiejętność pracy jako jednostka oraz w grupie międzynarodowej
 • Biegła znajomość technologi konterenów (Docker, Eco System , Kubernetes)
 • Biegła znajomość Jenkins, GIT, WebDeploy, automatyzacja deploymentu
 • Znajomość środowisk analizy logów ELK, Elastic Search
 • Znajonmosć środowisk webowych IIS , Apach , Nginx
 • Podstawowa wiedza z zakresu IT Security , standardy OWASP itp. 

Dodatkowe umiejętnośći:

 • Znajomosć BigData (Hadoop, Druid)
 • Znajmosć MS Azure
 • Wiedza z zakresu utrzymania rozwoju oprogramowania I ciagłej integracji (CI)

Inne oferty pracy w DTiQ

Oferujemy:

Praca w miłej I przyjaznej atmosferze

Bogaty pakiet socjlany : 

Medicover

Prywatne ubezpieczenie

Karta multisport

Miejsce pracy Gliwice

Możliwosć zatrudnienia na umowe o prace, B2B, umowe zlecenie

Perks

Jesteś zainteresowany? prosimy wyślij swoje CV na adres: pl.hr@dtiq.com lub wypełnij formularz poniżej

 • Drop files here or
  Accepted file types: pdf, Max. file size: 256 MB.
  • Klauzula informacyjna

   Niniejszy dokument zawiera informacje wynikające z realizacji obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

    

   I. Niniejszym jako kandydat do pracy w spółce DTiQ Poland Sp.zo.o z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Dworcowej 25, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych zawartych w CV w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy i do zawarcia przyszłej umowy o pracę oraz jej realizacji.

    

   II. DTiQ Poland Sp.zo.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Dworcowej 25, 44-100 Gliwice, informuje, że zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r:

    

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka DTiQ Poland Sp.zo.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Dworcowej 25.

    

   2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy, do zawarcia umowy o pracę oraz realizacji tej umowy.

    

   3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy DTiQ Poland Sp.zo.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dworcowej 25.

    

   4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

    

   - na etapie rekrutacji: do czasu zakończenia procesu rekrutacji jednak nie dłużej niż rok;

    

   - na etapie realizacji umowy o pracę, w trakcie jej trwania i po zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

    

   - jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez DTiQ Poland Sp.zo.o danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”, w tym przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem pl.hr@dtiq.com

    

   5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

    

   a) Prawo dostępu do danych osobowych
   b) Prawo do sprostowania danych osobowych
   c) Prawo do uzupełnienia danych osobowych
   d) Prawo do usunięcia danych (zwane także „prawem do bycia zapomnianym”)
   e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   f) Prawo do przeniesienia danych

    

   Jeśli Pani/Pan będzie chciał(a) skorzystać z praw wyżej wskazanych lub uzyskać dodatkowe informacje może Pani/Pan skontaktować z Administratorem na wybrany z poniższych sposobów:

    

   a) pisemnie na adres: DTiQ Poland Sp.zo.o z siedzibą w Gliwicach ulica Dworcowa 25, 44-100 Gliwice;

    

   b) pisząc na adres e-mail: pl.hr@dtiq.com;

    

   Jeśli wystąpi Pani/Pan do Administratora z żądaniem w ramach któregokolwiek z powyższych praw, Administrator udzieli Pani/Panu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

    

   g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

    

   Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    

   III. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy oraz zawarcia przyszłej umowy o pracę. Jest Pani/Pan zobowiązany(na) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy wraz z wszystkimi dalszymi konsekwencjami z tego wynikającymi.

  Powiązane oferty pracy:

  Level 1 Technical Support team member

  DTiQ (nowo otwarty oddział w Polsce) poszukuje osób na stanowisko wsparcia klienta na poziomie pierwszej linii – Zobacz więcej

  Inżynier DevOps

  DTiQ (nowo otwarty oddział w Polsce) poszukuje osób na stanowisko Inżyniera DevOps – Zobacz więcej

  Oddział w Polsce

  DTiQ Poland Sp.zo.o

  Gliwice
  ul. Dworcowa 25
  44-100 Gliwice, Polska

  © DTiQ 2021 | Polityka prywatności