Stażysta - Inżynier Oprogramowania

przewidywany termin 01.07.2020 – 30.09.2020

3 stanowiska, umowa zlecenie, możliwość rozwoju zawodowego, udział w naszym najnowszym projekcie, co najważniejsze, aby być częścią powiększającego się zespołu.

Aplikuj teraz

Wymagania:

 • Podstawowa znajomość zagadnień wizji komputerowej
 • Dobra znajomość co najmniej jednego języka programowania (preferowany Python lub C#)
 • Podstawowa znajomość systemów bazodanowych (MSSQL)
 • Podstawowa znajomość zwinnych metod wytwarzania oprogramowania

   Wypełnij kwestionariusz aby aplikować na staż

     Oferujemy:

     Umowa o pracę, B2B

     Pełen etat, praca w biurze w Gliwicach

     Możliwość rozwoju zawodowego

     Stabilne środowisko pracy – stawiamy na długoterminową współpracę

     Lekcje angielskiego

     Lekcje hiszpańskiego

     Prywatna opieka medyczna Luxmed

     Ubezpieczenie na życie AVIVA

     Mutlisport

     Co najważniejsze, aby być częścią powiększającego się zespołu

     Perks

     Jesteś zainteresowany? prosimy wyślij swoje CV na adres: pl.hr@dtiq.com lub wypełnij formularz poniżej

     • Drop files here or
      Accepted file types: pdf, Max. file size: 256 MB.
      • Klauzula informacyjna

       Niniejszy dokument zawiera informacje wynikające z realizacji obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

        

       I. Niniejszym jako kandydat do pracy w spółce DTiQ Poland Sp.zo.o z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Dworcowej 25, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych zawartych w CV w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy i do zawarcia przyszłej umowy o pracę oraz jej realizacji.

        

       II. DTiQ Poland Sp.zo.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Dworcowej 25, 44-100 Gliwice, informuje, że zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r:

        

       1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka DTiQ Poland Sp.zo.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Dworcowej 25.

        

       2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy, do zawarcia umowy o pracę oraz realizacji tej umowy.

        

       3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy DTiQ Poland Sp.zo.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dworcowej 25.

        

       4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

        

       - na etapie rekrutacji: do czasu zakończenia procesu rekrutacji jednak nie dłużej niż rok;

        

       - na etapie realizacji umowy o pracę, w trakcie jej trwania i po zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

        

       - jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez DTiQ Poland Sp.zo.o danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”, w tym przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem pl.hr@dtiq.com

        

       5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

        

       a) Prawo dostępu do danych osobowych
       b) Prawo do sprostowania danych osobowych
       c) Prawo do uzupełnienia danych osobowych
       d) Prawo do usunięcia danych (zwane także „prawem do bycia zapomnianym”)
       e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
       f) Prawo do przeniesienia danych

        

       Jeśli Pani/Pan będzie chciał(a) skorzystać z praw wyżej wskazanych lub uzyskać dodatkowe informacje może Pani/Pan skontaktować z Administratorem na wybrany z poniższych sposobów:

        

       a) pisemnie na adres: DTiQ Poland Sp.zo.o z siedzibą w Gliwicach ulica Dworcowa 25, 44-100 Gliwice;

        

       b) pisząc na adres e-mail: pl.hr@dtiq.com;

        

       Jeśli wystąpi Pani/Pan do Administratora z żądaniem w ramach któregokolwiek z powyższych praw, Administrator udzieli Pani/Panu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

        

       g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

        

       Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

        

       III. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy oraz zawarcia przyszłej umowy o pracę. Jest Pani/Pan zobowiązany(na) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy wraz z wszystkimi dalszymi konsekwencjami z tego wynikającymi.

      Powiązane oferty pracy

      Level 1 Technical Support team member

      DTiQ Poland poszukuje osób na stanowisko wsparcia klienta na poziomie pierwszej linii – Zobacz więcej

      Tester Oprogramowania

      DTiQ Poland poszukuje osób na stanowisko testera oprogramowania – Zobacz więcej

      Oddział w Polsce

      DTiQ Poland Sp.zo.o

      Gliwice
      ul. Dworcowa 25
      44-100 Gliwice, Polska

      © DTiQ 2021 | Polityka prywatności