Full Stack .NET Developer

Będzie odpowiedzialny za projektowanie i rozwój aplikacji internetowych, które spełniają wymagania biznesowe / wsparcia dla naszego głównego produktu sieciowego i systemu zarządzania konserwacją.
Aplikuj teraz

Full Stack .NET Developer

Będzie odpowiedzialny za projektowanie i rozwój aplikacji internetowych, które spełniają wymagania biznesowe / wsparcia dla naszego głównego produktu sieciowego i systemu zarządzania konserwacją. Będziesz współpracował z zespołem innych programistów / menedżerów ds. Zarządzania projektami i architektów, aby zapewnić spójne rozwiązania. Dodatkowe obowiązki będą obejmować między innymi:

• Badanie, rozwój i testowanie nowych pojawiających się technologii internetowych dla przyszłych aplikacji internetowych.
• Skuteczna komunikacja z członkami zespołu.
• Skutecznie uczestniczyć w procesie tworzenia architektury rozwiązania.

Obowiązki:

 • Opracowanie architektury strony front-end.
 • Zapewnienie szybkość reakcji aplikacji.
 • Odpowiadzialność za dokumentację funkcjonalności.
 • Możliwość pracy nad wieloma projektami w razie potrzeby.
 • Umiejętność pisania modułowego i łatwego do utrzymania kodu.
 • Monitorowanie ogólną jakością kodu / niepowodzenia kompilacji.
 • Zdolność do identyfikacji potencjalnych wąskich gardeł wydajności.
 • Branie udziału w codziennych stand-upach.
 • Ściśla współpraca z Kierownikami
 • Projektu i innymi pracownikami w celu zebrania wymagań, oszacowania pracy i zapewnienia, że ​​projekty są dostarczane zgodnie z harmonogramem.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie informatyczne lub pokrewne.
 • Ponad 3 lata doświadczenia komercyjnego jako programista Full Stack.
 • Dobra znajomość .NET i .NET Core.
 • Znajomość bazy danych MS SQL.
 • Znajomość technologii Frontend HTML, CSS, JavaScript, TypeScript.
 • Znajomość frameworki takie jak Angular JS / Angular 2+, zwłaszcza Angular 7/8.
 • Znajomość metodykę zwinną i narzędzia takie jak Jira / Confluence / Git.
 • Silne umiejętności organizacyjne, komunikacja werbalna i rozwiązywanie problemów.
 • Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.

  Warto mieć:

  • Znajomość usługi AWS Cloud Services.
  • Doświadczenie w Node.JS i Vue.JS.

   Inne oferty pracy w DTiQ

   IT Product Manager

   POKAŻ SZCZEGÓŁY

   Oferujemy:

   Umowa o pracę, B2B

   Pełen etat, praca zdalna

   Możliwość rozwoju zawodowego

   Stabilne środowisko pracy – stawiamy na długoterminową współpracę

   Lekcje angielskiego

   Lekcje hiszpańskiego

   Prywatna opieka medyczna Luxmed

   Ubezpieczenie na życie AVIVA

   Mutlisport

   Co najważniejsze, aby być częścią powiększającego się zespołu

   Perks

   Jesteś zainteresowany? prosimy wyślij swoje CV na adres: pl.hr@dtiq.com lub wypełnij formularz poniżej

   • Drop files here or
    Accepted file types: pdf, Max. file size: 256 MB.
    • Klauzula informacyjna

     Niniejszy dokument zawiera informacje wynikające z realizacji obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

      

     I. Niniejszym jako kandydat do pracy w spółce DTiQ Poland Sp.zo.o z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Dworcowej 25, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych zawartych w CV w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy i do zawarcia przyszłej umowy o pracę oraz jej realizacji.

      

     II. DTiQ Poland Sp.zo.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Dworcowej 25, 44-100 Gliwice, informuje, że zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r:

      

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka DTiQ Poland Sp.zo.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Dworcowej 25.

      

     2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy, do zawarcia umowy o pracę oraz realizacji tej umowy.

      

     3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy DTiQ Poland Sp.zo.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dworcowej 25.

      

     4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

      

     - na etapie rekrutacji: do czasu zakończenia procesu rekrutacji jednak nie dłużej niż rok;

      

     - na etapie realizacji umowy o pracę, w trakcie jej trwania i po zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

      

     - jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez DTiQ Poland Sp.zo.o danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”, w tym przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem pl.hr@dtiq.com

      

     5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

      

     a) Prawo dostępu do danych osobowych
     b) Prawo do sprostowania danych osobowych
     c) Prawo do uzupełnienia danych osobowych
     d) Prawo do usunięcia danych (zwane także „prawem do bycia zapomnianym”)
     e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
     f) Prawo do przeniesienia danych

      

     Jeśli Pani/Pan będzie chciał(a) skorzystać z praw wyżej wskazanych lub uzyskać dodatkowe informacje może Pani/Pan skontaktować z Administratorem na wybrany z poniższych sposobów:

      

     a) pisemnie na adres: DTiQ Poland Sp.zo.o z siedzibą w Gliwicach ulica Dworcowa 25, 44-100 Gliwice;

      

     b) pisząc na adres e-mail: pl.hr@dtiq.com;

      

     Jeśli wystąpi Pani/Pan do Administratora z żądaniem w ramach któregokolwiek z powyższych praw, Administrator udzieli Pani/Panu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

      

     g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

      

     Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      

     III. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy oraz zawarcia przyszłej umowy o pracę. Jest Pani/Pan zobowiązany(na) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy wraz z wszystkimi dalszymi konsekwencjami z tego wynikającymi.

    Powiązane oferty pracy

    Level 1 Technical Support team member

    DTiQ Poland poszukuje osób na stanowisko wsparcia klienta na poziomie pierwszej linii – Zobacz więcej

    Tester Oprogramowania

    DTiQ Poland poszukuje osób na stanowisko testera oprogramowania – Zobacz więcej

    Oddział w Polsce

    DTiQ Poland Sp.zo.o

    Gliwice
    ul. Dworcowa 25
    44-100 Gliwice, Polska

    © DTiQ 2021 | Polityka prywatności