DTiQ POLAND

DTiQ Poland jest twórcą rozwiązań technologicznych dla restauracji oraz sklepów ogólnospożywczych na całym świecie
Opis projektu

Firma DTiQ POLAND Sp. z o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” na realizację projektu POIR.01.01.01-00-1141/19 „Opracowanie inteligentnego systemu zapobiegania stratom oraz monitoringu jakości pracy sieci restauracji szybkiej obsługi”.

Celem projektu jest zaprojektowanie i stworzenie kompleksowego narzędzia informatycznego służącego zapobieganiu stratom i monitorowaniu jakości obsługi w restauracjach szybkiej obsługi (ang. Quick Service Restaurant – QSR, pot. „Fast Food”). System, dzięki wykorzystaniu metod nauczania maszynowego oraz splotowych sieci neuronowych, pozwoli na jednoczesne przetwarzanie danych transakcyjnych i obrazu wideo w celu automatycznego tworzenia wskaźników istotnych pod kątem procesu zarządzania tego typu restauracjami.
System pozwoli monitorować i analizować w sposób ciągły wskaźniki (m.in.):

  • szybkość obsługi
  • zliczanie klientów
  • czystość stolików
  • bezpieczeństwo szuflady kasowej
  • bezpieczeństwo / drożność drzwi
  • ewakuacyjnych / tylnych
  • liczenie ilości samochodów na parkingu / w kolejce do “drive through”
  • zgodność zachowania pracownika z polityką firmy (odpowiedni ubiór, korzystanie ze smartfona)

Efektem projektu będzie innowacja produktowa na skalę świata w postaci nowej usługi bieżącego i zautomatyzowanego monitorowania wskaźników jakości bez udziału audytorów, w tym powiadamianie o przekroczeniach wartości standardowych wskaźników oraz nieprawidłowościach procesu obsługi.

Całkowita wartość projektu: 9 492 070,13 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 680 817,68 PLN.

Oddział w Polsce

DTiQ Poland Sp.zo.o

Gliwice
ul. Dworcowa 25
44-100 Gliwice, Polska

© DTiQ 2021 | Polityka prywatności