Project Manager

Kierownik projektu będzie nadzorował wiele małych i średnich projektów korporacyjnych opracowanych przez zespół programistów i testerów QA oraz będzie odpowiedzialny za współpracę z innymi liderami IT w celu zrozumienia zleceń i priorytetów pracy oraz przydzielania programistów w razie potrzeby.
Aplikuj teraz

Project Manager

Kierownik projektu będzie nadzorował wiele małych i średnich projektów korporacyjnych opracowanych przez zespół programistów i testerów QA oraz będzie odpowiedzialny za współpracę z innymi liderami IT w celu zrozumienia zleceń i priorytetów pracy oraz przydzielania programistów w razie potrzeby. Project Manager będzie ściśle współpracował z Product Managerami, aw niektórych przypadkach będzie bezpośrednio zarządzał projektami w kontakcie z klientem.

Obowiązki:

 • Planowanie i wdrażniej wiele projektów.
 • Pomoc w zdefiniowaniu zakresu projektu, celów i rezultatów.
 • Definiowanie zadń i wymaganych zasobów.
 • Przygotowywanie szacunków, zarządzanie budżetem, alokacja zasobów projektu.
 • Raportowanie wyników projektu do przełożonego i interesariuszy.
 • Wsparcie zespołu na wszystkich etapach tworzenia oprogramowania, od architektury po ostateczną dostawę.

Wymagania:

 • tytuł licencjata w dziedzinie informatyki, ekonomii, zarządzania IT lub równoważne doświadczenie.
 • co najmniej 3 lata doświadczenia i udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu projektami komercyjnymi z lokalnymi lub zdalnymi zespołami programistycznymi.
 • Dobra znajomość ram zarządzania projektami: Waterfall (PMI, PRINCE) i Agile (Kanban, SCRUM).
 • Zdolność do określania zakresu i szacowania zobowiązań, zarządzania budżetem projektu.
 • umiejętność okazywania cech przywódczych w zespole, budować z nim dobre relacje.
 • Dobre umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej i ustnej (polski i angielski).
 • Solidne umiejętności analityczne.
 • Najbardziej pożądane cechy: ostrożny optymizm, dbanie o szczegóły, uporządkowanie, wytrwałość, zstanowczość, komunikatywność, odpowiedzialność

Warto mieć:

 

 • CSS SASS / SCSS / Less
 • Narzędzia Grunt, Gulp Automation 
 • MySQL, MS SQL i AWS RedShift 
 • Znajomość frameworków MVC 
 • Znajomość WordPress, Jira, Confluence 
 • Projektowanie interfejsu użytkownika / interfejsu użytkownika 
 • AWS plus

  Oferujemy:

  Umowa o pracę, B2B

  Ciekawa, odpowiedzialna i pełna wyzwań praca w międzynarodowej, szybko rozwijającej się organizacji

  Elastyczne \ regulowane godziny pracy

  Możliwość rozwoju osobistego i zdobycia wiedzy o nowoczesnych technologiach – osobisty budżet na certyfikaty i szkolenia

  Stabilizacja – liczymy na długoterminową współpracę

  Program zdrowotny Luxmed \ Ubezpieczenia Aviva \ Udział w programie Multisport

  Perks

  Jesteś zainteresowany? prosimy wyślij swoje CV na adres: pl.hr@dtiq.com lub wypełnij formularz poniżej

  • Drop files here or
   Accepted file types: pdf, Max. file size: 256 MB.
   • Klauzula informacyjna

    Niniejszy dokument zawiera informacje wynikające z realizacji obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

     

    I. Niniejszym jako kandydat do pracy w spółce DTiQ Poland Sp.zo.o z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Dworcowej 25, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych zawartych w CV w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy i do zawarcia przyszłej umowy o pracę oraz jej realizacji.

     

    II. DTiQ Poland Sp.zo.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Dworcowej 25, 44-100 Gliwice, informuje, że zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r:

     

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka DTiQ Poland Sp.zo.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Dworcowej 25.

     

    2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy, do zawarcia umowy o pracę oraz realizacji tej umowy.

     

    3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy DTiQ Poland Sp.zo.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dworcowej 25.

     

    4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

     

    - na etapie rekrutacji: do czasu zakończenia procesu rekrutacji jednak nie dłużej niż rok;

     

    - na etapie realizacji umowy o pracę, w trakcie jej trwania i po zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

     

    - jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez DTiQ Poland Sp.zo.o danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”, w tym przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem pl.hr@dtiq.com

     

    5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

     

    a) Prawo dostępu do danych osobowych
    b) Prawo do sprostowania danych osobowych
    c) Prawo do uzupełnienia danych osobowych
    d) Prawo do usunięcia danych (zwane także „prawem do bycia zapomnianym”)
    e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
    f) Prawo do przeniesienia danych

     

    Jeśli Pani/Pan będzie chciał(a) skorzystać z praw wyżej wskazanych lub uzyskać dodatkowe informacje może Pani/Pan skontaktować z Administratorem na wybrany z poniższych sposobów:

     

    a) pisemnie na adres: DTiQ Poland Sp.zo.o z siedzibą w Gliwicach ulica Dworcowa 25, 44-100 Gliwice;

     

    b) pisząc na adres e-mail: pl.hr@dtiq.com;

     

    Jeśli wystąpi Pani/Pan do Administratora z żądaniem w ramach któregokolwiek z powyższych praw, Administrator udzieli Pani/Panu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

     

    g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

     

    Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     

    III. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy oraz zawarcia przyszłej umowy o pracę. Jest Pani/Pan zobowiązany(na) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy wraz z wszystkimi dalszymi konsekwencjami z tego wynikającymi.

   Powiązane oferty pracy

   Level 1 Technical Support team member

   DTiQ Poland poszukuje osób na stanowisko wsparcia klienta na poziomie pierwszej linii – Zobacz więcej

   Tester Oprogramowania

   DTiQ Poland poszukuje osób na stanowisko testera oprogramowania – Zobacz więcej

   Oddział w Polsce

   DTiQ Poland Sp.zo.o

   Gliwice
   ul. Dworcowa 25
   44-100 Gliwice, Polska

   © DTiQ 2021 | Polityka prywatności